Poczekaj! Twoje zamówienie nie jest jeszcze kompletne!

Poniżej zobaczysz jednorazową propozycję przygotowaną wyłącznie dla dołączających do naszej społeczności osób, które zamawiają "Dziecko zaopiekowane. Jak mądrze kochać?"

(Zobacz koniecznie, jeśli rozwój Twojego dziecka jest dla Ciebie priorytetem)

Bardzo się cieszę, że są tacy rodzice, jak Ty, którym leży na sercu dobro dziecka na tyle, żeby zainwestować swój czas i pieniądze w zdobycie sprawdzonej, rzetelnej wiedzy.

Dziękuję Ci za zaufanie. To dla mnie zaszczyt, że to ze mną, za pośrednictwem e-booka, będziesz rozwijać się jako opiekun i wychowawca swojego dziecka. Jestem przekonana, że przygotowane przeze mnie materiały będą dla Ciebie wartościowe i że dzięki nim zaspokoisz potrzeby swojego dziecka, aby było szczęśliwe, mądre i zrównoważone emocjonalnie.

Jednak zanim za chwilkę dokończysz zamówienie, pozwoliłam sobie zaproponować Ci coś jeszcze. Coś co może wnieść olbrzymią wartość do Twojego rodzicielstwa.

Proponuję Ci dodatkowo pakiet moich e-booków wraz z dopełniającymi bonusami (w niższej cenie, ponieważ zamawiasz "Dziecko zaopiekowane"). Listę i zawartość e-booków znajdziesz poniżej.

Są to materiały zmieniające zwykłego rodzica w wyedukowanego, lecz nadal pełnego serca i miłości, kompetentnego opiekuna, który prowadzi dziecko do pięknego, pełnego, satysfakcjonującego życia.

E-book, który już zamawiasz - "Dziecko zaopiekowane" - pozwoli Ci mądrze zaspokoić potrzeby Twojego dziecka, tak aby było szczęśliwe i zrównoważone.

Jednak wychowanie to nie tylko potrzeby. Na wychowanie składa się więcej elementów, stąd moja propozycja również innych e-booków.

Zapraszam, zapoznaj się z propozycją poniżej.

Na pakiet składają się 3 e-booki + bonusy:

E-book nr 1

Spis treści:

Rozdział 1: Dwie lewe ręce? Słoń nadepnął na ucho? Nie musi tak być!

Czym są inteligencje wielorakie i jakie znaczenie mają w życiu codziennym?
Dlaczego tradycyjne pojmowanie inteligencji mierzalnej wyłącznie w punktach IQ jest krzywdzące i niewystarczające?
Jak wyłapać słabsze strony inteligencji dziecka, w celu wyrównania deficytów i wsparcia ogółu zdolności oraz potencjału dziecka?
Jaka jest różnica pomiędzy "szkolnym" pojmowaniem inteligencji, a tym jakie jest pojmowanie w aktualnych badaniach naukowych?

Rozdział 2: Naturalny dar do języków. 5 powodów, dla których warto inwestować w rozwój inteligencji lingwistycznej.

Dowiesz się o zaskakujących obliczach inteligencji językowej oraz o tym jak w prosty sposób rozwijać ją u swojego dziecka.
10 cech, które mogą charakteryzować dziecko o wysokiej inteligencji językowej.
Kluczowe elementy rozwoju języka, które mają wpływ na późniejszy rozwój inteligencji dziecka i jego osiągnięcia szkolne.
10 przykładów znanych twórców, którzy wykazywali wysoką inteligencję językową już jako dzieci.
Jak odbierają świat osoby o wybitnej inteligencji językowej?
18 sprawdzonych sposobów jak rozwijać inteligencję lingwistyczną.

Rozdział 3: Jak kształtować umysł matematyczny od najmłodszych lat?

58% dzieci w wieku przedszkolnym wykazuje uzdolnienia matematyczne, z łatwością przyswaja wiedzę i umiejętności matematyczne. Większość rodziców i nauczycieli tego nie zauważa. Dowiesz się jak to rozpoznać u swojego dziecka i jak nim pokierować, aby nie zmarnować jego talentu.
Dowiesz się, że inteligencja matematyczna, to nie tylko liczenie.
Co to znaczy, że inteligencja matematyczna ma charakter niewerbalny?
10 cech, które mogą charakteryzować dziecko o wysokiej inteligencji matematyczno
logicznej.
10 znanych postaci, które już w młodości wykazywały wybitną inteligencję logiczną.
11 sposobów jak wspierać rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej.

Rozdział 4: 5 kluczowych cech wskazujących, że twoje dziecko ma rozwiniętą inteligencję przestrzenną

Dowiesz się dlaczego dziecko obdarowane inteligencją wizualno-przestrzenną można nazwać “myślicielem obrazów”.
Na czym polega inteligencja wizualno-przestrzenna?
Dlaczego jest to często niedoceniany rodzaj inteligencji w szkole, pomimo że jest niezbędny w życiu codziennym?
10 cechy charakterystycznych dla osoby z rozwiniętą inteligencją przestrzenną.
5 sławnych ludzi z rozwiniętą inteligencją przestrzenną.
12 sposobów jak wspierać rozwój inteligencji przestrzennej u dzieci.

Rozdział 5: Ruchliwe dziecko nie oznacza wcale ADHD. 7 mitów dotyczących inteligencji kinestetyczno-ruchowej.

Dowiesz się, że inteligencja ruchowa to nie tylko domena sportowców i tancerzy.
10 cech charakterystycznych dla dziecka o wysokiej inteligencji ruchowej.
10 znanych sportowców i artystów, którzy inteligencję kinestetyczno-ruchową wykazywali już w dzieciństwie.
12 działań, by rozwijać inteligencję kinestetyczno-ruchową u dziecka.

Rozdział 6: Inteligencja muzyczna potrzebna każdemu. Dlaczego muzycy to często wybitni matematycy?

Dowiesz się dlaczego inteligencja muzyczna ma związek z naukami ścisłymi. I jak jedno drugiemu może pomóc.
10 cech charakterystycznych dla dziecka zdolnego muzycznie.
10 przykładów znanych twórców, którzy wykazywali wysoką inteligencję muzyczną już jako dzieci.
20 sposobów na rozwijanie inteligencji muzycznej u dziecka.

Rozdział 7: Inteligencja interpersonalna, czyli coś co pozwala dobrze radzić sobie w życiu.

Dowiesz się dlaczego osoby z rozwiniętą inteligencją interpersonalną są wrażliwe na potrzeby, emocje i perspektywę innych osób i jakie wynikają z tego korzyści.
Zrozumiesz dlaczego inteligencja interpersonalna jest kompetencją przyszłości i jaką przewagę, dzięki rozwijaniu tej inteligencji, będzie miało Twoje dziecko w przyszłości.
10 cech charakterystycznych dla osoby o wysoko rozwiniętej inteligencji interpersonalnej.
10 znanych postaci, które wykazywały wyjątkowo rozwiniętą inteligencję interpersonalną.
11 sposobów jak wspierać rozwój tej inteligencji u dziecka.

Rozdział 8: Czy inteligencja intrapersonalna daje ludziom poczucie szczęścia?

Dowiesz się jak inteligencja intrapersonalna wpływa na zdolność rozumienia samego siebie, swoich emocji, potrzeb, celów i wartości.
10 cech wyróżniających dziecko o rozwiniętej inteligencji intrapersonalnej.
10 przykładów znanych twórców, którzy wykazywali wysoką inteligencję intrapersonalną już jako dzieci.
8 sposobów, aby wspierać i rozwijać inteligencję intrapersonalną u dziecka.
4 korzyści wynikające z rozwiniętej inteligencji intrapersonalnej.

Rozdział 9: Inteligencja przyrodnicza - ważna i cenna - jak ją rozwijać?

Dowiesz się dlaczego ta forma inteligencji była kluczowa dla naszych przodków i jest istotna również dzisiaj.
15 cech, które mogą charakteryzować dziecko o wysokiej inteligencji przyrodniczej.
10 przykładów znanych twórców i badaczy, którzy wykazywali wysoką inteligencję przyrodniczą już jako dzieci.
12 sprawdzonych sposobów na rozwijanie inteligencji przyrodniczej u dziecka.

Rozdział 10: Fundament procesu nauki - neuroplastyczność. Jak można kształtować mózg na co dzień?

Dowiesz się co robić aby mózg tworzył nowe połączenia między neuronami oraz przekształcał swoją strukturę.
3 rodzaje neuroplastyczności poparte badaniami naukowymi.
3 zasady stymulacji neuroplastyczności.
11 ogólnych zasad sugerowanych przy rozwoju inteligencji dziecka i wspieraniu neuroplastyczności mózgu.
Jak dbać o dobrostan mózgu?

Rozdział 11: Jeden rodzaj inteligencji to kalectwo. Jak połączyć siły kilku inteligencji?

Dowiesz się jak połączyć różne rodzaje inteligencji, aby działały synergicznie?
Co pozwala dzieciom w pełni rozwinąć swój potenjał?
10 przykładów z życia wziętych jak łączą się różne typy inteligencji.
Co jest kluczowe, aby dzieci mogły osiągać sukcesy w różnych dziedzinach życia?

BONUSY do e-booka nr 2

BONUS nr 1

Do e-booka otrzymasz workbook, czyli zeszyt ćwiczeń, który pozwoli Ci utrwalić i usystematyzować wiedzę. Workbook zawiera 50 pytań.

BONUS nr 2

W tym bonusie otrzymasz ponad 50 gotowych działań, które możesz wdrożyć, aby rozwijać różne inteligencje u swojego dziecka.

BONUS nr 3

Sztuczna inteligencja może pomóc Ci rozwijać różne inteligencje u Twojego dziecka. Skorzystaj z jej pomocy - w tym bonusie otrzymasz gotowe prompty, czyli komendy do narzędzia Chat GPT, które możesz użyć i ułatwić sobie edukację dziecka.

E-book nr 2

Spis treści:

Rozdział 1: Kto jest najmądrzejszy – mit pierwszego dziecka, czyli jaki wpływ na inteligencję ma kolejność urodzeń?

Jaki % inteligencji dziedziczymy, a jaki % zależy od innych czynników (np. stymulacja, środowisko, opieka)?
Z czego składa się poziom inteligencji rodziny?
Koncepcja konfluencji prof. Roberta B. Zajonca oraz 6 jej założeń, czyli jaki wpływ ma na rodzinę urodzenie pierwszego i drugiego dziecka?
Jakie różnice pomiędzy pierwszym, a drugim dzieckiem pojawiają się już na etapie płodowym?
Lista cech typowych dla najmłodszego, najstarszego i "średniego" dziecka.
Co ma największy wpływ na jakość życia i długowieczność?

Rozdział 2: Co ułatwiło moim dzieciom naukę sprzątania – 7 porad

Kiedy jest odpowiedni moment, aby nauczyć dziecko sprzątania i wprowadzić rutynę dnia codziennego?
Czy koniecznie trzeba nauczyć dziecko sprzątać?
Co zrobić, aby przekonać dziecko do wypełniania swoich obowiązków?
Jak modelować dziecko własnym zachowaniem, aby dbało o porządek?
Jak wyznaczać dziecku granice, aby nie bałaganiło nadmiernie?
Obowiązki, a więzi rodzinne? Co zrobić, aby sprzątanie wzmacniało relację dziecka z rodziną?

Rozdział 3: Dzieci wysoko wymagające i jak sobie z nimi radzić?

Badania wykazują, że aż 10% dzieci jest "wysoko wymagających" - co to oznacza?
Czy Twoje dziecko jest "wysoko wymagające", a co za tym idzie nie pasuje do standardowych norm opieki nad dziećmi?
Jakie są cechy "wysoko wymagających dzieci"?
Jak radzić sobie z takimi dziećmi i co zrobić, aby nie stłamsić ich wyjątkowości?

Rozdział 4: 8 czynników wpływających na inteligencję Twojego dziecka

Efekt Flynna, czyli dlaczego w kolejnych pokoleniach wzrasta średnie IQ u ludzi?
Jakie są fundamentalne czynniki wpływające na iloraz inteligencji u dziecka?
Które etapy rozwoju dziecka są szczególnie ważne w kontekście kształtującej się inteligencji?

Rozdział 5: Czemu moje dzieci nie oglądały bajek do 2 roku życia?

Rzetelne argumenty przeciwko pozwalaniu dziecku na korzystanie z telewizora do drugiego roku życia.
Jak korzystanie z najnowszych technologii wpływa na rozwój dzieci?
Czy dzieci potrzebują bajek, filmów edukacyjnych, nauki języków za pomocą programów edukacyjnych?
Jak telewizja wpływa na kształtowanie się dziecięcych zachowań i poglądów?
Dlaczego oglądanie telewizji przez dzieci może prowadzić do problemów z komunikacją, umiejętnościami społecznym, do kłopotów z koncentracją, a także do złych nawyków żywieniowych i problemów zdrowotnych?
Tezy poparte solidnymi badaniami naukowymi.
Ile czasu i w jakim wieku dziecko może korzystać z komputera, smartfona i telewizora?
11 ogólnych zasad dotyczących korzystania przez dziecko ze smartfona.
Jak znaleźć równowagę pomiędzy nowoczesnością, a odpowiedzialną opieką nad dzieckiem?

Rozdział 6: 10 rzeczy, które warto zrobić, aby dobrze wykorzystać okresy sensytywne w rozwoju dziecka

Co to są okresy sensytywne w rozwoju dziecka, dlaczego są to tak niezwykłe momenty w życiu młodej jednostki i jak je wykorzystać dla dobra dziecka?
7 krytycznych okresów w życiu dziecka, które pozwalają mu na zdobywanie umiejętności w sposób szybki, produktywny i z nadzwyczajną lekkością.
Kiedy konkretnie dziecko przechodzi przez okresy sensytywne?
Wnioski po dziesięcioleciach badań, czyli co ma kluczowy wpływ na rozwój poznawczy młodego człowieka?
10 rzeczy, które warto zrobić by dobrze wykorzystać okresy wrażliwe w rozwoju dziecka
Jak pobudzić neurony lustrzane u dziecka?

Rozdział 7: Przełamywanie barier: Jak rozmawiać z dziećmi o seksie bez zakłopotania?

Czy za edukację seksualną powinna odpowiadać szkoła, czy rodzice?
Dlaczego w edukacji seksualnej toczy się swego rodzaju wyścig i co to oznacza dla Ciebie jako rodzica?
W jakim wieku zacząć edukację seksualną dziecka?
Jak dostosować ilość i rodzaj informacji do wieku dziecka?
Dlaczego kluczowe jest nie tylko to, co mówimy o seksualności, ale przede wszystkim sposób, w jaki o tym opowiadamy?
Co robić, gdy dzieci rysują intymne części ciała i są ich ciekawe?
Jak rozmawiać z nastolatkami na temat seksualności?
Czym grozi oglądanie przez dzieci i nastolatki treści pornograficznych i jak uniknąć szokujących przeżyć i traum?

Rozdział 8: 5 szkodliwych mitów na temat rodzicielstwa

Czy rodzice są skazani na poczucie winy i nieadekwatności w swojej roli? Czy te uczucia są normalne?
Jak być "idealną" matką lub ojcem i co zrobić, aby nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu rodzicielstwa?
Jak wygląda życie rodziców po urodzeniu dziecka?
Czy dziecko skleja/cementuje związek, czy może wręcz przeciwnie?
Czy dziecko "niszczy" życie dorosłym?
Czy istnie tylko jedna, słuszna metoda wychowywania dzieci?

Rozdział 9: Odrabianie lekcji z twoim dzieckiem to koszmar? Nie musi tak być! Pokaże Ci jak to robić sprawnie i przyjemnie

Kiedy pomagać swojemu dziecku w odrabianiu lekcji, a kiedy postawić na samodzielność?
3 różne podejścia dzieci do odrabiania lekcji. Jakie podejście ma Twoje dziecko?
Jak dostosować porę dnia, w której dziecko odrabia lekcje, do rytmu biologicznego dziecka?
Co zrobić, gdy dziecko nie chce odrabiać lekcji?
Jak reagować, gdy dziecko nie radzi sobie z konkretnym materiałem, np. zadaniem domowym?

E-book nr 3

Spis treści:

Rozdział 1: Potworna przewaga jaką daje Chat GPT w edukacji i rozwoju Twojego dziecka.

Co to jest Chat GPT i jaki jest zakres jego możliwości?
W jaki sposób opiekun, rodzic, nauczyciel dziecka może wykorzystać to narzędzie do edukacji, zabaw z dzieckiem?
Jakie ma zalety, wady i ograniczenia Chat GPT? 

Rozdział 2: Podstawy działania narzędzia. Konkretne instrukcje jak przyspieszyć pracę z dzieckiem dzięki sztucznej inteligencji.

Jak działa Chat GPT?
Chat GPT jako narzędzie oparte na sztucznej inteligencji.
10 sposobów użycia Chat GPT.

Rozdział 3: Jak pisać komendy w Chat GPT, aby dostać dokładnie tego czego potrzebujesz i uzyskiwać wyjątkowe pomoce edukacyjne dla dziecka.

Czym są prompty?
Kluczowe zasady pisania komend w Chat GPT.
Jak eksperymentować, aby otrzymać odpowiedź, której oczekujesz?

Rozdział 4: Techniczna, łopatologiczna instrukcja obsługi narzędzia.

Jak założyć konto w programie Chat GPT?
Instrukcje krok po kroku jak zacząć korzystać z Chat GPT.
Zrzuty ekranu, czyli grafiki pokazujące dokładnie gdzie kliknąć, co i gdzie wpisywać, jak działać.
20 kreatywnych zastosowań narzędzia w edukacji dziecięcej wraz z praktycznymi przykładami.

Rozdział 5: Szablony promptów na plan lekcji, ciekawe zabawy, sprawdziany, powtórki materiału i wiele innych niezbędnych w edukacji dziecka.

10 gotowych szablonów do podstawienia swoich danych i wygenerowania tego czego akurat potrzebujesz.
Przykłady użycia szablonów.

Rozdział 6: Gotowce - prompty do Chat GPT, które możesz skopiować, dostosować do siebie i użyć, aby ułatwić sobie pracę edukatora dziecka.

Gotowe pomysły na komendy, które ułatwią pracę nauczycielom i rodzicom.

Rozdział 7: Nowy rok szkolny z sztuczną inteligencją.

Komendy na wyszukiwanie wiedzy i pomysłów na zajęcia.
Prompty pomocne w pedagogice oraz indywidualne rozwiązania dla bardziej wymagających dzieci.
Prompty na techniki wychowawcze, pomysły na zabawy integracyjne dzieci i młodzieży.

Rozdział 8: Chat GPT we współpracy z innymi, potężnymi narzędziami. Połączenie algorytmów, sztucznej inteligencji i gotowych programów do turbodoładowania potencjału edukacyjnego.

Instrukcje krok po kroku - jak korzystać z Chat GPT w połączeniu z innymi przydatnymi narzędziami.
Grafiki/zrzuty ekranu pokazujące dokładnie wszystkie etapy i techniczne użycie.

Rozdział 9: Rozmowa głosowa z Chat GPT, czyli jak nie używając słowa pisanego nadal korzystać z sztucznej inteligencji.

Jak zainstalować specjalną wtyczkę do porozumiewania się z Chat GPT za pomocą głosu?
Jak odsłuchiwać odpowiedzi wygenerowane przez Chat GPT?

Rozdział 10: 5 prostych, intuicyjnych i nowoczesnych dodatkowych narzędzi, które ułatwią Ci prowadzenie zajęć.

Dodatkowe wtyczki i programy przydatne dla rodziców i nauczycieli.

Rozdział 11: Czy musisz wyskoczyć z kasy? Czyli porównanie płatnej i bezpłatnej wersji Chat GPT.

Porównanie Chat GPT 3.5 z Chat GPT 4.
6 różnic pomiędzy wersją bezpłatną i płatną.
Wnioski płynące po używaniu obydwu wersji.

BONUSY do E-booka nr 3

BONUS nr 1

Chcesz więcej? Dostaniesz! Ten bonus to mega paczka dodatkowych komend do Chat GPT dla Ciebie, aby jeszcze lepiej wykorzystać potęgę sztucznej inteligencji!

BONUS nr 2

Gra terenowa małego leśnika to karty pracy na wycieczki do lasu, na łąkę lub na plażę które są gotowym pomysłem na ciekawy spacer, a przy okazji wspaniale rozwijają inteligencję przyrodniczą.

30 dni GWARANCJI!

Pamiętaj, że do całego zestawu masz 30 dniową gwarancję satysfakcji.

Albo kursy i wszystkie bonusy będą dla Ciebie wartościowe, albo oddam Ci wszystkie pieniądze bez zadawania żadnych pytań.

Chcę mieć 100% pewności, że będziesz zadowolona/ny.

Podsumowanie co otrzymasz, jeśli skorzystasz z dodatkowej propozycji:

E-BOOK: Dziecko zaopiekowane - jak mądrze kochać? O potrzebach małych ludzi krok po kroku. (wartość 97 zł)
BONUS: Lista działań jak poprawić kondycję mózgu (wartość 15 zł)
BONUSLista obowiązków dziecka w zależności od wieku (wartość 15 zł)
BONUS: Workbook (zeszyt ćwiczeń) do "Dziecko zaopiekowane - jak mądrze kochać" - 68 pytań, które pomogą Ci utrwalić wiedzę (wartość 37 zł)
BONUS: 30 komend Chatu GPT dla zabieganych rodziców (wartość 27 zł)
BONUS: Lista pozytywnych zwrotów do dziecka (wartość 15 zł)
E-BOOK: Inteligencje wielorakie - rozpoznaj małego geniusza w swoim dziecku (wartość 67 zł)
BONUS: Workbook (zeszyt ćwiczeń) do "Inteligencje wielorakie" - 50 pytań, które pomogą Ci usystematyzować wiedzę (wartość 37 zł)
BONUS: Lista ponad 50 dodatkowych działań, aby rozwijać każdą inteligencję (wartość 27 zł)
BONUS: Lista ponad 20 przydatnych komend do Chatu GPT jak rozwijać każdą inteligencję (wartość 15 zł)
E-BOOK: 9 tajemnic terapeuty rodzinnego. Wnioski po 35 latach pracy z dziećmi (wartość 67 zł)
E-BOOK: Przewaga rodzica i edukatora - Chat GPT. E-book dla rodziców i nauczycieli (wartość 67 zł)
BONUS: Lista dodatkowych promptów dla rodziców i nauczycieli (wartość 15 zł)
BONUS: Gra terenowa małego leśnika. Na tropie przyrody (wartość 15 zł)

Cena standardowa za cały powyższy zestaw:

516 zł

Cena dla Ciebie dzisiaj:

197 zł

Jest jeden haczyk...

Ta propozycja jest mocno ograniczona czasowo. Gdy poniższy zegar dojdzie do zera, moja oferta będzie nieaktualna i cena wróci do standardowej.

Kliknij przycisk poniżej, złóż zamówienie i zacznij dzisiaj przygodę świadomego rodzica lub opiekuna dziecka!